Czy tylko
Sophia Loren
o miłości
wszystko wie?

Nam wypada coraz mniej
z filmów oglądamy te,
w których nie klnie się
w obecności dam

Czy tylko Sophia Loren wie o miłości wszystko, lecz
wciąż odkochiwała się?
Czy może Ingrid Bergman też o miłości wszystko wie
po podróży do Włoch?

Nie mówimy sobie wprost
podkreślamy czcionką bold
to, co ważne jest
stale widujemy się

Nam wypada coraz mniej